Minska risken för id-kapning

2016-10-07

Under oktober månad är den Europeiska informationssäkerhetsmånaden. Initiativtagare till kampanjen är EU-kommissionen. I Sverige arrangeras kampanjen av MSB och NBC med temat id-kapning.

Bild på kampanjen Bli inte den som fastnar på kroken.
Den Europeiska informationssäkerhetsmånaden (European Cyber Security Month) är en kampanj som syftar till att öka medvetenhet om vikten av informationssäkerhet. Initiativtagare till kampanjen är EU-kommissionen. I år är temat id-kapning: vad id-kapning är, hur du kan skydda dig och vilket stöd som finns att få om du drabbas. 

I Sverige arrangeras kampanjen av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och NBC (Polisens Nationella Bedrägericenter). På webbplatsen Din Säkerhet kommer du under oktober att kunna lära dig hur du gör säkrare köp på internet, minskar risken för att bli id-kapad och hur du skapar säkrare lösenord.

Visste du…

  • Varje dag id-kapas omkring 350 personer i Sverige och fortsätter det i samma takt kommer omkring 130 000 personer ha fått sin identitet kapad innan året är slut.
  • Närmare 60 procent av alla bedrägerianmälningar på nationell nivå bygger på någon form av id-kapning.
  • Förra året id-kapades mer än 85 000 personer, vilket var en ökning med mer än 20 procent jämfört med året innan.

Mer information

Läs mer om informationssäkerhetsmånaden på European Cyber Security Month.

Lär dig mer om id-kapning, hur du skyddar och vad du ska göra om du drabbas av id-kapning på Dinsäkerhet.se.