Offentligt samråd om EU:s konsument och marknadsrätt

2016-05-12

EU-kommissionen inledde idag ett offentligt samråd som ska utvärdera de centrala delarna av EU:s konsument- och marknadsföringsdirektiv.

Samrådet kommer bidra till den pågående kontrollen av EU:s sex direktiv om konsumenträttigheter. Direktiven som omfattas reglerar frågor om prismärkning, garantier för defekta varor, oskäliga avtalsvillkor och otillbörliga affärsmetoder, business to business-marknadsföring samt förhandsinformation och ångerrätt från avtal som slutits på nätet.

Utvärderingen är en del av kommissionens ansträngning för bättre lagstiftning och kommer att fastställa huruvida direktiven är effektiva, sammanhängande och om de ger ett EU-mervärde.

Samrådet finns här och kommer att vara öppen fram till 2 september 2016. Resultaten av det offentliga samrådet kommer att presenteras vid nästa toppmöte för konsumentfrågor 17–18 oktober 2016.