stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Nya regler för fri roaming

2016-12-16

UPPDATERAD 2017-06-07*. Europeiska kommissionen kommer under de närmaste dagarna anta regler om hur mycket du som EU-medborgare kan använda din telefon när du reser utomlands i Europa utan att betala extra efter juni 2017 när roamingavgifter ska avskaffas.

Från och med 15 juni 2017 kommer du kunna surfa, sms:a och ringa inom EU till samma pris som du gör hemma. För att göra fri roaming möjligt har EU definierat regler för "rättvis användning" av roaming. 

Regler för att undvika missbruk

Reglerna har tagits fram för att säkerställa att konsumenter inte ska missbruka roamingen genom att köpa billiga SIM-kort i ett EU-land och använda dem permanent i ett annat. Enligt förslagen kommer man även införa gränser för hur mycket konsumenter med obegränsad data eller konkurrenskraftiga paket kan surfa när de reser inom EU.

Förhandling om pristak ännu inte klart

EU-länderna måste fortfarande enas om pristaket för grossistavgifter operatörerna betalar varandra för att hålla sina respektive kunder anslutna utomlands. Förhandlingarna är ännu inte klara. Länder i södra delar av Europa föreslår ett högre pristak, medan länder i norra och östra delen av Europa föreslår ett lägre.

*Pristaket blev klart 1 februari 2017. Avgiftstaket för data börjar på €7,7/GB år 2017, för att årligen sjunka ned till €2,5 år 2022.

Mer information