Nya EU-regler kan stoppa oseriösa företag på nätet

2016-10-31

Nya EU-regler som kan ge myndigheter verktyg att sätta stopp för oseriösa företag på nätet. Det var en av punkterna som diskuterades under European Consumer Summit, EU:s möte om konsumentfrågor, i Bryssel 17-18 oktober.

Under årets European Consumer Summit i Bryssel deltog över 450 företrädare från nationella myndigheter, EU-institutioner, konsumentorganisationer, företag och akademiker för att diskutera konsumentfrågor. Huvudpunkten för mötet var översynen av den europeiska konsumentskyddslagstiftningen.

Konsumentminister Per Bolund var en av talarna för årets konferens och hoppas att nya EU-regler ska ge myndigheter bättre verktyg för att kunna konsumentgranska de digitala marknaderna, bland annat genom ”mystery shoppers”. Genom att eliminera hinder för gränsöverskridande verksamhet kan man förbättra företags och konsumenters tillgång till varor och tjänster online i Europa.

”Genom att ge myndigheterna möjligheter att använda fingerade namn och e-postadresser kan man göra så kallad ”mystery shopping” och därmed kontrollera att lagar och regler följs”, säger konsumentministern till dinapengar.se.

Mer information

Du kan läsa mer om konferensen på EU-kommissionens webbplats.