Konsumenträttsdirektivet på samråd

2016-07-27

EU-kommissionen har inlett ett samråd för att utvärdera genomförandet av direktivet om konsumenträttigheter. Samrådet är öppet för inspel till den 31 augusti 2016.

Kommissionen uppmanar alla medborgare och berörda EU-organisationer att delta i samrådsprocessen genom att lämna in sina synpunkter via en webbenkät. Ett aktivt deltagande av medborgarna anses väsentlig för att främja en effektiv konsumentskyddspolitik. 

Enkäten finns tillgänglig på engelska samt 17 av EU:s officiella språk. Klicka på Questionnaire for individual consumers och sedan SE om du som konsument vill delta.