Har du tagit hjälp av ett kompensationsbolag vid försenat eller inställt flyg?

2016-12-21

Har du använt dig av ett kompensationsbolag när du begärt ersättning för nekad ombordstigning, försenat eller inställt flyg? Dela med dig av dina upplevelser och synpunkter till EU-kommissionen och hjälp till att förbättra villkoren för flygpassagagerare inom EU.

EU-länderna har som uppgift att bevaka att kompensationsbolagen följer EU-reglerna om konsumentskydd, marknadsföring och dataskyddslagen. EU-kommissionen vill därför veta om du använt dig av ett kompensationsbolag, och om bolaget följt reglerna enligt förordningen om flygpassagerares rättigheter (EG 261/2004).

Skicka din synpunkt till:

E-post: MOVE-APRIGHTS@ec.europa.eu

Tidsperiod: 29 november 2016 – 10 januari 2017

Du kan skriva på svenska.

Mer information

Läs mer om vilka skyldigheter kompensationsbolag har mot dig som passagerare.