EU-kommissionen släpper resultat av offentliga samråd om så kallad geo-blocking

2016-02-03

EU-kommissionen har nyligen släppt de första resultaten från de offentliga samråden om så kallad "geo-blocking" och regler för online-plattformar.

Geo-blocking innebär att man förhindras att använda visst Internet-innehåll för att man bor på en viss geografisk plats. EU-kommissionen har nyligen genomfört två offentliga samråd om dels geo-blocking, dels om regler kring online-plattformar, och nu har de första resultaten släppts.

Syftena med samråden -  att samla bevis och synpunkter

Syftet med det första samrådet var att samla bevis och synpunkter på de begränsningar som användare, konsumenter och företag ställs inför, när de handlar eller säljer över gränserna inom EU. 

Syftet med det andra samrådet var att samla bevis och synpunkter kring reglerna för online-plattformar, bland annat mellanhänders ansvar.

Oberättigad geo-blocking - ett hinder för den inre marknaden.

Mer än 90% av konsumenterna, och en majoritet av företagen höll med om att oberättigad geo-blocking utgör ett betydande hinder för den inre marknaden, och att detta bör behandlas av EU-kommissionen. 

Samrådet visade emellertid också att företag vill se en vettig lagstiftning samt en respekt för avtalsfriheten. Många e-handlare anser inte att de ska vara skyldiga att sälja och leverera varor utanför de områden där de normalt skulle sälja.

Vad händer nu?

Resultatet av studien väntas leda till ett förslag att förbjuda oberättigad geo-blocking inom Europa, och detta förväntas komma i mitten av 2016. Hela rapporten om online-plattformar väntas släppas under våren 2016.