Ny studie om konsumenters sårbarhet

2016-03-07

EU-kommissionen har nyligen publicerat en studie som tar upp de svårigheter som konsumenter ställs inför bland annat när de ska välja varifrån de ska handla.

Studien identifierar de huvudsakliga orsakerna bakom denna sårbarhet, och vad som kan göras för att hjälpa konsumenter att ta bättre tillvara på sina rättigheter, samt kunna göra bättre och mer medvetna val.

Vad är en sårbar konsument?

Definitionen av en sårbar konsument kan, bland annat, vara någon som:

  • har begränsad förmåga att maximera sitt välbefinnande
  • har svårt att inhämta och tillgodogöra sig information
  • har svårt för att köpa, välja eller få tillgång till lämpliga produkter eller
  • är mer mottaglig för vissa marknadsföringsmetoder.

Enligt studien, kan sårbara konsumenter bli hjälpta av att näringsidkare informerar tydligare och enklare om sina erbjudanden. EU-kommissionen önskar därför att näringsidkare blir bättre på detta.

Du hittar hela studien på EU-kommissionens webbplats.