Mer insatser behövs inom telekom- och energisektorn

2016-09-05

EU-kommissionen har idag publicerat ett pressmeddelande med 2016 års resultattavla för konsumentmarknaderna. Syftet med denna tavla är att redovisa konsumenters betygsättning av hur väl marknaderna för 42 varor och tjänster fungerar.

Siffrorna visar att konsumenterna har blivit nöjdare sedan den förra tavlan presenterades för två år sedan. Finansiella tjänster är den sektor som har förbättrats mest.

Högst betyg av konsumenterna får marknaden för böcker, tidskrifter och tidningar, marknaden för underhållningsvaror, (leksaker och spel) och marknaden för stora hushållsapparater, som till exempel kylskåp.

Vad gäller tjänster så får marknaderna för fritidsaktiviteter, kultur, underhållning och idrott bäst betyg.

Marknaderna som fortfarande presterar dåligt är telekom- och energisektorn och det är därför som projekt som exempelvis den digitala inre marknaden och energiunionen kommer att prioriteras.

EU-kommissionen använder dessa resultattavlor som underlag när den utformar sin politik. Exempelvis var det konsumenternas låga förtroende för finansiella tjänster som låg till grund för direktivet om konsumentkrediter.

Läs hela pressmeddelandet från EU-kommissionen.