Svenska konsumenter har minst problem och får bäst hjälp

2015-10-02

Den gränsöverskridande e-handeln är fortfarande underutvecklad i Europa, enligt 2015 års upplaga av EU-kommissionens resultattavla för konsumenter. Sverige utmärker sig inom vissa områden, bland annat på den sammansatta indikatorn för klagomål och tvistlösning.

Resultattavlan för konsumenter, Consumer Scoreboard, är en återkommande rapport som håller koll på EU:s inre marknad för detaljhandeln samt övervakar kvaliteten på den nationella konsumentmiljön. Konsumentperspektivet är viktigt för EU, eftersom hela 57 % av medlemsländernas BNP kommer från hushållens konsumtion varav 2 % från e-handel. 

2015 års rapport visar att 61 % av konsumenterna känner sig tryggare med att handla på nätet från det egna landet än från ett annat EU-land – samtidigt som 4 av 10 webbshoppande konsumenter tror att de handlar inhemskt när de i själva verket handlar från ett annat EU-land. Förutom bristen på förtroende är territoriella begränsningar och prisdiskriminering ytterligare hinder för gränsöverskridande e-handel enligt undersökningen.

Unga har sämst koll på lagen

Konsumenternas och försäljarnas medvetenhet om vissa viktiga konsumenträttigheter som garanteras i EU-lagstiftningen är fortfarande begränsad. Endast 9 % av konsumenterna kunde svara rätt på tre frågor om sina rättigheter och de lägsta nivåerna av kunskap finns bland unga människor. 

Sverige hamnar i mitten när det gäller hur många som handlar på nätet, nämligen 51% av befolkningen. Allra helst handlar vi från Storbritannien. Skillnaderna inom EU är dock stora – de mest aktiva webbshopparna är britterna själva med 79 %, medan endast 10 % av rumänerna handlar på nätet. 

Så utmärker sig Sverige

  • Svenska försäljares kunskap om konsumentlagstiftningen är den näst högsta inom EU. Etta är Tyskland och trea är Danmark. Cypern, Kroatien och Storbritannien hamnar i botten.
  • Svenska återförsäljares deltagande i alternativa tvistlösningsorgan, som Allmänna reklamationsnämnden (ARN), är den högsta inom EU. 
  • Sverige har EU:s högsta poäng på den sammansatta indikatorn för klagomål och tvistlösning, vilket tyder på att svenska konsumenter stöter på färre problem samt att de är nöjda med de prövningsmöjligheter som finns.
  • Svenska konsumenters förtroende för e-handel är den tredje högsta inom EU.
  • Sverige har tillsammans med Danmark den näst lägsta andelen konsumenter som inte klagar när de stött på problem, vilket endast gäller i 5 % av fallen. Österrikiska konsumenter är bäst på området med 3%.