Så fungerar EU:s alarmsystem för farliga produkter

2015-09-24

Varje vecka stoppar EU:s interna system hundratals farliga icke-livsmedelsprodukter från att nå konsumenter. En ny film förklarar hur det går till i praktiken.

Det europeiska systemet för tidig varning om farliga produkter, på engelska Rapid Alert System/RAPEX, möjliggör snabbt informationsutbyte mellan 31 europeiska länder och EU-kommissionen om farliga icke-livsmedelsprodukter som utgör en risk för hälsa och säkerhet för konsumenterna.

Hur fungerar det i praktiken?

Varje dag får EU-kommissionen information från de nationella myndigheterna om farliga produkter som hittats i de olika medlemsländerna, och vilka åtgärder som har vidtagits.

Informationen kan komma från producenter eller distributörer som frivilligt organiserar återkallelser av de produkter som de själva hittat och som utgör en risk för konsumenterna hälsa.

Hur håller jag själv koll?

En lista över farliga produkter som beskriver de risker de medför publiceras varje vecka på webben, på Rapid Alert System's webbplats. Detta gör det lätt för andra länder att hitta samma produkt på sina inhemska marknader och förhindra ytterligare försäljning av den farliga produkten.

Filmen nedan beskriver hur processen går till på ett enkelt sätt: