Nya förslag för att skydda e-handlande konsumenter

2015-12-10

EU-kommissionen har lagt fram två förslag i syfte att bättre skydda konsumenter som handlar på nätet – oavsett var i EU säljaren finns – samt att hjälpa företag att expandera genom e-handel.

Den 9 december antog kommissionen två förslag som ett led i sin strategi för den digitala inre marknaden; ett om tillhandahållande av digitalt innehåll (som direktuppspelning av musik) och ett om onlineförsäljning av fysiska varor (exempelvis kläder) via nätet.

Tanken är att de båda förslagen tillsammans ska kunna övervinna de viktigaste hindren för gränsöverskridande e-handel i EU: Skillnaderna mellan olika medlemsländers konsumentavtalsrätt, vilka orsakar stora kostnader för företagen, inte minst de små och medelstora företagen, samt konsumenternas låga förtroende när de handlar på nätet från ett annat land.

– Musik eller film som du betalar för att ladda ner måste också starta när du trycker på play-knappen. Om den inte gör det, ska du kunna få dina pengar tillbaka. Dagens förslag kommer att ge ökade rättigheter för konsumenter på nätet eftersom vi nu skapar en gemensam uppsättning EU-regler i stället för ett lapptäcke av nationella lagar, säger Andrus Ansip, vice ordförande för kommissionen med ansvar för den digitala inre marknaden.  

Omvänd bevisbörda förlängs

Konsumenterna kommer också att gynnas av ett förbättrat konsumentskydd och ett större utbud av varor till konkurrenskraftiga priser enligt EU-kommissionen, genom följande föreslagna ändringar: 

  • Omvänd bevisbörda: Om till exempel en italiensk konsument upptäcker att en produkt som han eller hon köpt på nätet för mer än 6 månader sedan är defekt och begär att säljaren ersätter eller reparerar den, kan konsumenten enligt dagens regler bli ombedd att bevisa att varan var defekt redan vid leveransen. Enligt de nya regler som föreslås kan konsumenten när som helst under den tvååriga garantiperioden begära att varan byts ut eller återställs i skick utan att behöva bevisa att defekten existerade redan vid tidpunkten för leveransen. 
  • Tydliga rättigheter till digitalt innehåll: En konsument som till exempel laddar ner ett spel som inte fungerar ordentligt kan i dag erbjudas rabatt på nedladdning av andra spel i framtiden, som enda kompensation när den första produkten inte fungerat. Med det föreslagna direktivet kommer konsumenterna att kunna begära att sådana fel rättas till eller, om detta inte är genomförbart eller inte har genomförts korrekt, begära ett prisavdrag eller att köpeavtalet hävs och hela summan betalas tillbaka. 

Ytterligare information finns på EU-kommissionens webbplats.