Ny undersökning av e-handelsvanor

2015-07-28

Just nu pågår en utredning av e-handelsvanor. EU-kommissionen tar tacksamt emot synpunkter via ett formulär.

Både konsumenter och företag väljer i allt högre grad att handla över nätet. Men endast 18 procent av de konsumenter, som i fjol använde internet för privat bruk, köpte något på nätet från ett annat EU-land. Detta att jämföra med 55 procent som köpte något inom det egna landet.

Samtidigt säljer enbart 12 procent av e-handlare inom EU till konsumenter från andra EU-länder medan en dryg tredjedel, 37 procent, säljer varor på nätet inom det egna landet.

EU vill ha dina synpunkter

Nu vill EU-kommissionen undersöka detta ytterligare. Genom ett frågeformulär vill man samla in synpunkter från intresserade parter om hur man kan ta bort avtalsrättsliga hinder vid köp på nätet, både av digitalt innehåll och fysiska varor.

Eventuella frågor, och det ifyllda formuläret, mejlas tacksamt till EU-kommissionens juridiska enhet.