Kommissionen vill komma åt handel med förfalskad alkohol

2015-08-28

EU-kommissionen har utlyst ett offentligt samråd i syfte att bekämpa skattebedrägerier och handel med falska alkoholprodukter. Den nuvarande lagstiftningen är mer än 20 år gammal.

EU-kommissionen har idag inlett ett offentligt samråd för att ta reda på om reglerna om punktskatt på öl, vin och andra alkoholhaltiga drycker bör ändras. Målet är att bekämpa skattebedrägerier på området och inte minst att minska försäljningen av förfalskad alkohol.

Kommissionen vill också undersöka om småskaliga producenter av alkohol kan dra nytta av enklare regler och lägre punktskatter. Samrådet är en del av kommissionens project "Bättre lagstiftning" som syftar till att förenkla EU:s lagstiftning för att minska regelkostnader och skydda konsumenterna.

Direktivet har inte ändrats sedan 1992

Samrådet, som kommer att löpa under tre månader, kommer att avgöra eventuella framtida förändringar av det nuvarande direktivet om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (direktiv 92/83/EEG), vilken är mer än två decennier gamla.

– Nuvarande regler om klassificering och punktskattestrukturen av alkoholdrycker kan vara öppna för tolkning, så att vissa producenter kan utnyttja kryphål genom att producera och sälja förfalskad alkohol. Vi vill också titta på sätt att lätta bördan för våra mindre producenter, säger Pierre Moscovici som är EU-kommissionär med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullar.

Så gör du för att delta i samrådet

Det nya samrådet bjuder in konsumenter, alkoholproducenter, återförsäljare och andra berörda parter att ge sina synpunkter på ett brett spektrum av frågor, till exempel de eventuella fördelarna med att upprätta undantag och gemensamma reducerade skattesatser, särskilt för småskaliga producenter av alkoholhaltiga drycker och hembryggerier. 

På EU-kommissionens webbplats finns mer information kring hur du som konsument kan bidra till det offentliga samrådet om alkoholhaltiga drycker.