Tyck till om samverkande ekonomi inom EU

2015-09-28

EU-kommissionen har inlett en offentlig debatt med två samråd som båda berör samverkande ekonomi; en om geoblockering och en andra om den ekonomiska betydelsen av webbaserade plattformar.

Den information som EU-kommissionen får från invånarna i medlemsstaterna, kommer att hjälpa kommissionen att förbereda initiativ som en del av den digitala inre marknadsstrategin samt strategin för EU:s inre marknad för varor och tjänster.

Kommissionen vill höra från medborgare, tillverkare, återförsäljare (särskilt små och medelstora), rättighetsinnehavare, data- och molntjänsteleverantörer och -användare, liksom alla som deltar i samarbetsekonomin. 

Samråd 1: Geoblockering

Samrådet om geo-blockering och andra former av geografiskt baserade restriktioner, kommer att samla åsikter om omotiverade handelshinder som hindrar konsumenter från att köpa och sälja produkter och tjänster inom EU. Det omfattar till exempel konsumenter som debiteras olika priser eller erbjuds et annat sortiment beroende på var de bor.

Vill du delta? Enkäten angående geoblockering finns på EU-kommissionens webbplats.

Samråd 2: Webbaserade plattformar

Det andra samrådet kommer att titta på ekonomiska roll som online-plattformar har idag, genom exempelvis sökmotorer, sociala medier och app-butiker. Samrådet kommer också att undersöka mellanhänders ansvar för olagligt innehåll på nätet, och hur man kan förbättra det fria flödet av uppgifter inom EU och hur man bygger upp en EU-gemensam molntjänst.

Vill du bidra? Enkäten angående webbaserade plattformar finns på EU-kommissionens webbplats.

Uppdatering 2016-04-20: Dessa enkäter är inte längre tillgängliga.