Jämförelseverktyg får kritik för brist på transparens

2015-04-09

Hotell, vitvaror, försäkringar och bilar – det mesta gör att jämföra på nätet. Men hur motsägelsefullt det än låter, är många av jämförelseverktygen dåliga på transparens, enligt en undersökning från EU-kommissionen.

I den nya studien, som Ipsos, London Economics och Deloitte har genomfört på uppdrag av EU-kommissionen, har man granskat de jämförelseverktyg som är tillgängliga för europeiska konsumenter. 1 042 webbplatser och appar ingick i studien, varav 84 procent har tagits fram av privata intressenter. 

Jämförelsesajter- och appar är populära bland Europeiska konsumenter. 74 procent använder sådana tjänster regelbundet, och 40 procent har gjort det den senaste månaden. De jämförelseverktyg som hamnar högt upp hos de olika sökmotorerna har störst chans att lyckas, och en annan nyckel till framgång är möjligheten för prisjämförelser. 79 procent av de som använder jämförelseverktyg uppger att just prisjämförelser är en viktig del av tjänsten. 

Mycket döljs från konsumenterna

Mindre än hälften av de undersökta webbplatserna och apparna delade med sig av information gällande ...

  • ... den tekniska mekanismen bakom sina produktrankningar
  • ... vilka källor de använder och hur ofta materialet uppdateras
  • ... huruvida och på vilket sätt de samarbetar med enskilda företag
  • ... hur de finansieras.

Dessutom var det bara 11 procent av jämförelseverktygen som uppgav sina kontaktuppgifter, och inte mer än 34 procent berättade hur de hanterar klagomål och vart man som konsument kan vända sig med eventuella klagomål.

Den uppenbara bristen på transparens är ett stort problem om man ser till konsumentskyddet. Författarna till studien uppmanar till en förbättring av efterlevnaden av befintliga EU-regler, så som Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder eller konsumenträttsdirektivet, i förhållande till jämförelsesajter- och appar.