Få koll på dina krediträttigheter

2015-10-14

Planerar du att byta ut din gamla tvättmaskin eller ska du köpa ny mobiltelefon? Då kan du komma att erbjudas en konsumentkredit, men innan du skriver på – använd EU:s snabbkoll för att ta reda på mer om dina rättigheter.

Illustration som föreställer tre personer i pastellfärger.

När det kommer till konsumentkrediter är det viktigt att veta att du har rättigheter som skyddar dig och garanterar dig en väg ut, om du nu skulle behöva det. EU-kommissionen har inlett en kampanj för att informera konsumenter om deras rättigheter när man köper en ny produkt på kredit.

Det har tagits fram en särskild webbplats för ändamålet, där du som konsument kan göra en snabbkoll för att lära dig mer om dina grundläggande krediträttigheter, beroende på var i processen med att skaffa en konsumentkredit du är. De viktigaste punkterna därifrån är dessa:

1. Du har rätt att ändra dig

Du kan frånträda kreditavtalet inom 14 dagar efter undertecknandet och utan att behöva motivera ditt beslut. Du kommer att behöva betala tillbaka det lånade beloppet, plus ränta och eventuella icke-återbetalningsbara avgifter som redan betalats av kreditgivaren.

2. Du har rätt att betala tillbaka i förväg

Glöm inte att du har möjlighet att förtidsinlösa din skuld när som helst. Kreditgivaren kan komma att be dig om ersättning för förlorad inkomst, men denna kompensation får inte överstiga det sammanlagda belopp som kreditgivaren har förlorat.

3. Du har rätt att få klarhet

En kreditgivare måste alltid ge dig nyckelinformation i en standardiserad form som kallas Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Du har rätt att få denna information från varje kreditgivare, för att ha möjlighet att jämföra och välja det bästa erbjudandet för dig innan du skriver på ett kreditavtal.