Export är lika med jobb enligt rapport

2015-08-21

En välfungerande inre marknad är A och O för EU:s konkurrenskraft i en global marknad, enligt en ny rapport. Bara i Sverige bidrar export till länder utanför EU med 763 000 jobb.

EU-företag exporterar nästan lika mycket som Kina till resten av världen och i Sverige uppgår företagens export till länder utanför EU till 98 miljarder euro per år. Detta går att läsa i EU-kommissions nya rapport EU Exports to the World: Effects on employment and income (på engelska).

Sammanlagt bidrar exportnäringen inom EU-länderna till 31 miljoner jobb inom medlemsstaterna och ytterligare 19 miljoner jobb utanför EU. I Sverige innebär detta att 763 000 jobb – eller ett av fem arbetstillfällen i landet – är beroende av export av varor och tjänster till länder utanför EU.

Exportjobb ger bättre betalt

De jobb som exportnäringen inom EU ger är i genomsnitt bättre betalda än i resten av ekonomin. De flesta människor som har exportrelaterade arbeten är medelutbildade, men EU:s export skapar möjligheter för både kvalificerad och okvalificerad arbetskraft. Mer än hälften av arbetstillfällena finns inom tjänstesektorn.

Mer information, samt rapporten i sin helhet, finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats (på engelska).