Europa-pris till svenskt utbildningspaket

2015-06-29

Statens medieråds digitala utbildningspaket ”MIK för mig” har vunnit en tävling inom det europeiska nätverket Insafe, om bästa utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet för barn och unga. 

Förstapriset innebär att verktyget som Statens medieråd tagit fram översätts till engelska och därmed görs tillgängligt för lärare och elever i 31 europeiska länder.

”MIK för mig” riktar sig till lärare, bibliotekarier och elever på högstadiet och gymnasiet. Verktyget finns också tillgängligt i en lättläst version för särgymnasieskolan och andra lässvaga grupper.

Martina Högberg, projektledare på Statens medieråd, presenterade ”MIK för mig” för Insafe-nätverket på ett möte i Prag, Tjeckien. Representanter från medlemsländerna röstade i en final mellan totalt fem verktyg.

Tävlingen anordnas av European Schoolnet och Insafe. Insafe är ett nätverk med organisationer från 31 europeiska länder som alla genomför medvetandehöjande aktiviteter och utbildningskampanjer i respektive land.

Mer information finns på Statens medieråds webbplats