16 initiativ som ska förändra EU:s digitala marknad

2015-05-12

Begränsningar på nätet gör att EU-invånarna inte har tillgång till alla varor och tjänster. Det vill EU-kommissionen förändra – och nu presenterar man 16 initiativ som ska förändra den digitala marknaden.

För närvarande leder begränsningar på nätet till att EU-invånarna inte har tillgång till alla varor och tjänster. Bara 15 procent uppges handla på nätet från ett annat EU-land. Nätföretag kan inte fullt ut utnyttja möjligheterna att expandera via nätet och bara sju procent av mindre företag idkar försäljning över landsgränserna. Varken företag eller myndigheter utnyttjar alla möjligheter hos digitala verktyg – och det vill EU-kommissionen ändra på.

Riva murar av regelverk

Målet med den digitala inre marknaden är att riva ner murar av regelverk och gå från 28 olika marknader till en enda inre marknad. En fullt fungerande digital inre marknad har potential att bidra till ekonomin med 415 miljarder euro per år och skapa hundratusentals nya jobbtillfällen, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande. 

Kommer förändra Europas digitala framtid

Nu presenteras 16 initiativ för en digital inre marknad.

– I dag lägger vi grunden till Europas digitala framtid. Jag vill se europeiska telekomnät, digitala tjänster över gränserna och en våg av innovativa uppstartsföretag i Europa. Jag vill se konsumenterna ta del av de bästa erbjudandena och en så stor marknad för företagen som möjligt – oavsett var i Europa man befinner sig, säger kommissionens ordförande Jean-Claude i ett pressmeddelande.

De 16 nya initiativen

Strategin för den digitala inre marknaden innehåller totalt 16 initiativ som ska ha genomförts vid slutet av 2016. Här följer, kortfattat, en beskrivning av initiativen.

 1. Regler för att underlätta den gränsöverskridande e-handeln.
 2. Snabbare och mer enhetlig tillämpning av konsumentlagstiftningen.
 3. Effektivare och billigare frakt. 
 4. Borttagning av oberättigad geografisk blockering.
 5. Identifiering av potentiella konkurrensfrågor som kan påverka EU:s e-handelsmarknad.
 6. Modernisering av upphovsrätten för en mer europeisk lagstiftning.
 7. Översyn av satellit- och kabeldirektivet från 1993.
 8. Mindre krångel för företagen i samband med olika momslagsystem.
 9. Presentera en genomgående förändring av EU:s telekomlagstiftning.
 10. Se över regelverket för audiovisuella medier och anpassa det till 2000-talet.
 11. Göra en övergripande analys av nätplattformarnas roll på marknaden.
 12. Bygga upp förtroendet och förbättra säkerheten för digitala tjänster, särskilt hanteringen av personuppgifter.
 13. Föreslå ett branschsamarbete om IT-säkerhet rörande teknologi och lösningar för nätsäkerhet.
 14. Föreslå ett initiativ om fritt uppgiftsflöde inom EU för att främja det fria informationsutbytet.
 15. Definiera prioriteringar för standarder och samverkansförmåga inom områden som är kritiska för den digitala inre marknaden, såsom e-hälsa, transportplanering och energi.
 16. Stötta ett inkluderande digitalt samhälle där invånarna har den nödvändiga kompetensen för att kunna utnyttja alla de möjligheter som internet erbjuder och förbättra chanserna att få jobb.

Här kan du läsa om EU-kommissionens 16 initiativ i sin helhet.