EU-kommissionen vill ta ned digitala barriärer

2015-04-22

315 miljoner européer är aktiva på nätet varje dag, och EU-kommissionen har gjort det till en prioritet att skapa en digital inre marknad. Målet är att öppna upp befintliga gränser för att skapa bättre förutsättningar för att kunna dra nytta av digital teknik.

I och med internetrevolutionen blir även den globala ekonomin allt mer digital. Detta innebär att de friheter och fördelar som EU:s inre marknad ger även behöver gälla för nätet. 

EU-kommission, under ledning av Jean-Claude Juncker, har som vision att skapa en digital inre marknad. Där skulle den fria rörligheten för människor, varor, tjänster och kapital säkras, och både invånare och näringsidkare skulle ha enkel tillgång till digitala tjänster på lika villkor – oberoende av nationalitet och hemvist. 

En digital inre marknad kan bidra till en tillväxt på upptill 340 miljarder euro, utöver hundratusentals nya jobb och en grogrund för ett levande kunskapssamhälle. 

De potentiella fördelarna är många

Vad är det då som krävs för att visionen ska kunna uppfyllas?

  • Vi behöver ha tillgång till samma nätbaserade innehåll och tjänster, oberoende av vilket EU-land vi befinner oss i.
  • Vi behöver möjligheten att kunna starta ett webbaserat företag på ett enkelt sätt, i vilket EU-land som helst.
  • Vi behöver enkla och tydliga regler för upphovsrätt, så att vi vet vad som gäller för oss och våra företag.
  • Vi behöver försäkras om att våra personuppgifter alltid är skyddade.
  • Vi behöver pålitlig tillgång till bredband, även i landsbygdsområden.

Ditt bidrag behövs

Inget kommer dock att uppnås utan en dialog. EU-kommissionen välkomnar kommentarer och synpunkter från EU:s invånare när det gäller vad vi och du behöver för att tillsammans skapa EU:s digitala framtid. Besök webbplatsen Digital4EU för att göra din åsikt hörd.

Mer information om varför vi behöver en digital inre marknad finns i ett faktablad som EU-kommissionen tagit fram.