ECC – tio år i konsumenternas tjänst

2015-06-02

2005 startade EU-kommissionen, tillsammans med de nationella regeringarna, ett europeiskt nätverk för konsumentfrågor. Tio år har gått och under denna tid har konsumenter vänt sig till de lokala ECC-kontoren mer än 600 000 gånger för att få hjälp.

European Consumer Centres Network, ECC-nätverket, tillhandahåller information, gratis rådgivning och konsumentstöd som gäller gränsöverskridande handel i EU, Norge och Island.

Konsumentfrågor ligger högt upp på kommissionens agenda och i takt med att e-handeln ökar så har ECC:s roll i att lösa tvister inom gränsöverskridande handel också trappats upp. 

Under tio har ECC-nätverket uppnått mycket – och detta är något som är värt att uppmärksamma. Nätverkets arbete hittills har sammanfattats i en rapport, som finns att läsa i sin helhet här

Visste du att ...

  • ... ECC är ett nätverk som består av 30 kontor i EU:s medlemsländer, Norge och Island?
  • ... ECC-kontoren är i direktkontakt med cirka 100 000 konsumenter varje år och hanterar 40 000 klagomål?
  • ... under tio år hade ECC haft över 650 000 direktkontakter med konsumenter?
  • ... det vanligaste klagomålet är en produkt som inte blir levererad?

Film om ECC-nätverkets arbete

I samband med jubiléet har EU-kommissionen tagit fram en film som på ett enkelt sätt förklarar vad ECC-nätverket är och gör. Se filmen nedan (på engelska):