Problem med flyget?

När du drabbas av försenat, inställt eller överbokat flyg kan du ha rätt till hjälp från flygbolaget och ekonomisk kompensation.

Ta reda på dina rättigheter och räkna ut din ersättning med Flygkalkylatorn
Dölj lavinmeddelandet

ECC – tio år i konsumenternas tjänst

2015-06-02

2005 startade EU-kommissionen, tillsammans med de nationella regeringarna, ett europeiskt nätverk för konsumentfrågor. Tio år har gått och under denna tid har konsumenter vänt sig till de lokala ECC-kontoren mer än 600 000 gånger för att få hjälp.

European Consumer Centres Network, ECC-nätverket, tillhandahåller information, gratis rådgivning och konsumentstöd som gäller gränsöverskridande handel i EU, Norge och Island.

Konsumentfrågor ligger högt upp på kommissionens agenda och i takt med att e-handeln ökar så har ECC:s roll i att lösa tvister inom gränsöverskridande handel också trappats upp. 

Under tio har har ECC-nätverket uppnått mycket – och detta är något som är värt att uppmärksamma. Nätverkets arbete hittills har sammanfattats i en rapport, som finns att läsa i sin helhet här

Visste du att ...

  • ... ECC är ett nätverk som består av 30 kontor i EU:s medlemsländer, Norge och Island?
  • ... ECC-kontoren är i direktkontakt med cirka 100 000 konsumenter varje år och hanterar 40 000 klagomål?
  • ... under tio år hade ECC haft över 650 000 direktkontakter med konsumenter?
  • ... det vanligaste klagomålet är en produkt som inte blir levererad?

Film om ECC-nätverkets arbete

I samband med jubiléet har EU-kommissionen tagit fram en film som på ett enkelt sätt förklarar vad ECC-nätverket är och gör. Se filmen nedan (på engelska):