Bredbandshastigheten är sällan som utlovat

2015-11-18

EU-kommissionen presenterade nyligen en tredelad studie om bredband. En av slutsatserna är att abonnenterna endast får 75% av den marknadsförda nedladdningshastigheten.

Den nya bredbandsstudien, som genomförts på uppdrag av EU-kommissionen, är delad i tre; om bredbandshastighet, -pris respektive -täckning.

1. Bredbandshastighet

Den första delstudien omfattar alla EU-länder, Island och Norge och visar att i genomsnitt kan fasta bredbandskunder i Europa enbart utnyttja 75% av nedladdningshastigheten som annonseras – vilket har sett likadant ut sedan 2013.

Trots kontinuerliga investeringar i bredbandsnätet, vilket höjde den genomsnittliga faktiska nedladdningshastigheten markant från 30 Mbps år 2013 till 38 Mbps år 2014, förblir skillnaden mellan den annonserade och verkliga hastigheten konstant.

2. Bredbandspriser

Den andra delstudien, om bredbandspriser, visar att det blir allt mer överkomligt att ha tillgång till bredband. Bredbandspriserna i de 28 EU-länderna minskade med i genomsnitt cirka 12% mellan 2012 och 2015.

Men trots att priserna sjunker rent generellt är det fortfarande stora variationer inom Europa – priserna kan variera så mycket som 300% för samma tjänst i olika länder. Det billigaste bredbandet återfinns i Bulgarien och Estland, medan konsumenterna i Frankrike, Finland och Sverige spenderar lägsta andel av sin inkomst på fast bredband (mindre än 1,5%).

3. Bredbandstäckning

Den tredje delstudien som genomfördes för kommissionens räkning – gällande bredbandstäckning – fann att över 216 miljoner EU-hushåll (99,4%) hade tillgång till åtminstone en fast eller en mobil bredbandsanslutning i slutet av 2014 (exklusive satellit).

Cypern, Luxemburg, Malta, Nederländerna och Storbritannien är de länder med störst andel fast bredbandsanlutna konsumenter, meden andelen är lägst i Polen, Slovakien, Estland och Rumänien, där mellan 85,4% och 89,4% av hushållen är anslutna.

Ytterligare statistik och mer information om studien finns på EU-kommissionens webbplats (på engelska).