Andrahandsmarknaden för bilar får dåligt betyg

2015-03-18

Konsumenters förtroende rörande andrahandsmarknaden för bilar är mycket låg. Det visar den årliga utvärderingen Consumer Markets Scoreboard som utförts av EU-kommissionen. 

För tredje året i rad har andrahandsmarknaden för bilar fått lägst poäng bland de 21 varumarknader som årligen undersöks och utvärderas i studien.

EU-kommissionen beslutade därför att genomföra en fördjupad marknadsundersökning av området. Undersökningen omfattar fristående återförsäljare, franchisetagare och auktioner. Bilar köpta av privatpersoner inkluderades inte i studien.

Nedslående resultat

Ett av de resultat som framkom i studien är den mängd problem som uppstår inom ett år efter man har köpt en bil i andrahand. Drygt 40 procent av deltagarna i studien uppgav att de haft minst ett problem med bilen under första året.

Undersökningen visar även att 25 procent av studiedeltagarna upplever att de blivit utsatta för otillbörliga affärsmetoder under köpprocessen. De vanligaste metoderna var att fel doldes och att förfalskningar förekom (11 procent), samt att vissa uppgifter upplevdes som vilseledande eller rent utav utelämnades vid köpet (9 procent).

Enligt EU-kommissionen ger resultatet av den fördjupade undersökningen en viss förklarning till varför konsumenter har lågt förtroende för andrahandsmarknaden för bilar.

Kunskapsmässig obalans

Undersökningen visade även att konsumenter på andrahandsmarknaden har låga kunskaper kring tekniska detaljer hos bilar, och även om sin rätt till garanti och marknaden i stort. Därför är det svårt, och ibland till och med omöjligt, för konsumenter att kontrollera uppgifter från säljaren.

Enligt EU-kommissionen är det därför viktigt att förbättra konsumenters kunskap om andrahands bilförsäljning och att utveckla enhetliga, öppna standarder för denna marknad. Exempel på hur dessa mål kan uppfyllas är att ta fram kvalitetsmärkningar av en oberoende tredje part. 

Läs om undersökningen i sin helhet på EU-kommissionens webbplats.