2014 års EU-aktiviteter samlade i rapport

2015-03-10

Europeiska kommissionen har nu publicerat sin årliga rapport som beskriver verksamheten inom EU under förra året. 

Den senaste rapporten från EU-kommissionen, som gäller 2014 års verksamhet, är på 280 sidor och finns tillgänglig på 23 språk. Publikationen täcker in alla områden och verksamheter där EU är aktiva, och tar upp allt från konsumentpolitik och rättvisa till ekonomiska frågor och utrikespolitik.

Vill du veta vad EU gjorde 2014, och ta reda på vilka beslut EU tog för att stärka den finansiella och ekonomiska situationen i medlemsländerna? Svaren på detta är bland det som återfinns i EU-kommissionens allmänna rapport, som finns för nedladdning i publikationsbanken EU Bookshop.