Säkrare resesajter efter stor granskning

2014-04-15

Av 552 kontrollerade webbplatser inom EU visade det sig att 382 inte följde EU:s konsumentlagstiftning.

EU-kommissionen samordnar regelbundet gemensamma kontroller (så kallade ”sweep”) av webbplatser, vilka genomförs av de nationella tillsynsmyndigheterna. De görs för att man ska upptäcka om företag bryter mot konsumentlagstiftningen och för att se till att lagen följs. Under sommaren 2013 kontrollerades webbplatser som säljer flygresor och hotellrum, och sajter från såväl försäljare som förmedlingar ingick. Totalt kontrollerades 552 webbplatser. I Sverige kontrollerade Konsumentverket 10 webbplatser varav alla visade stora brister.

De största problemen var följande:

  • Brist på obligatorisk information om företagets identitet, särskilt dess e-postadress, så att konsumenterna inte kunde kontakta dem. Denna information saknades på 162 webbplatser (30 %).

  • Brist på tydlig information om hur man kan klaga. Denna information saknades på 157 webbplatser (28 %).

  • Valfria pristillägg, t.ex. avgift för bagage, försäkring och prioriterad ombordstigning, var redan förkryssade och behövde aktivt avmarkeras. Detta problem fanns på 133 webbplatser (24 %).

  • Det totala priset för tjänsten angavs inte direkt när de viktigaste delarna av bokningen visades. Denna information saknades på 112 webbplatser (20 %).

De efterföljande insatserna har dock resulterat i att 79 % av de kontrollerade webbplatserna i Sverige numera behandlar konsumenterna som de ska.

Läs hela pressmeddelandet från EU-Kommissionen via länken intill den här sidan. Obs! I Kommissionens pressmeddelande anges att Sverige kontrollerade 14 sajter. Det beror på att för fyra av de tio granskade sajterna tittade Konsumentverket på både flyg och hotell.