Konsumentprogrammet 2014–2020

2014-04-03

EU:s alla invånare är konsumenter, och det är konsumenterna som driver EU:s ekonomi och den inre marknaden framåt. Deras konsumtion står för 56 procent av EU:s BNP och det är en enorm potential för tillväxt och innovation. 

Ju lättare det är för konsumenterna att fatta medvetna konsumtionsbeslut, desto större är deras möjligheter att stärka den inre marknaden och stimulera tillväxten.

Efter den ekonomiska krisen har nya behov skapats liksom nya sätt att handla på, såsom e-handel och digitala tjänster. Konsumentupplysningen måste hålla jämna steg med utvecklingen på marknaden.

De främsta utmaningarna i programmet för 2014–2020 är:

  • Säkerhet – Det finns ett behov av att förstärka samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och att hantera de risker som följer med globaliseringen av produktionskedjan. Det finns också en ökad efterfrågan på säkra tjänster, även när det gäller den åldrande befolkningen.
  • Konsumentupplysning och konsumentutbildning – Det finns ett behov av jämförbar, tillförlitlig och användarvänlig konsumentupplysning, särskilt gränsöverskridande sådan. Problemet med dålig kunskap om grundläggande konsumenträttigheter måste lösas, både bland konsumenter och i detaljhandeln. Vi måste ta fram säkra uppgifter om hur marknaden fungerar för konsumenterna, ge konsumentorganisationerna ökad kapacitet, särskilt i vissa medlemsstater, och förbättra de utbildnings- och informationsverktyg vi har.
  • Konsumenträttigheter och effektiv prövning – Konsumenternas rättigheter måste stärkas ytterligare, särskilt i gränsöverskridande situationer. Man måste också kunna hantera de problem konsumenterna ställs inför när de försöker få effektiv prövning, framför allt över gränserna, så att de kan känna sig säkra på att deras rättigheter är ordentligt skyddade, i andra medlemsstater och deras egen.
  • Stärkt kontroll över gränserna – Konsumenternas medvetenhet om nätverket av europeiska konsumentcentrum måste öka och nätverkets effektivitet måste stärkas, liksom effektiviteten hos nätverket av nationella tillsynsmyndigheter.

Konsumentprogrammet kommer att finansiera åtgärder i EU:s 28 medlemsstater och i de länder i Europeiska frihandelssammanslutningen som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Läs hela pressmeddelandet från EU-kommissionen via länken intill den här sidan.