Kampanj för ökad medvetenhet om rättigheter

2014-03-17

I samband med den Europeiska konsumentdagen den 14 mars lanserades en kampanj för att öka medvetenheten om konsumenträttigheter inom EU.

Under det senaste året har betydande framsteg gjorts inte bara för att stärka konsumenternas rättigheter på papperet men också för att se till att dessa rättigheter får genomslag i praktiken.

Kampanjen kommer att riktas mot konsumenter och företag i Bulgarien, Cypern, Grekland, Italien, Lettland, Polen, Portugal och Spanien.

Läs mer i EU-Kommissionens pressmeddelande via länken intill den här sidan.

Kampanjmaterial finns att beställa, se länk intill artikeln.