Problem att köpa tjänster i andra EU-länder?

2014-08-06

Nu efterfrågar EU-kommissionen dina erfarenheter.

EU-kommissionen vill ta reda på vilka hinder på tjänsteområdet som företag och konsumenter fortfarande stöter på. Det kan handla om hinder som uppstår på grund av lagar och förordningar, men också om begränsningar som inte är formellt reglerade. Det kan även handla om problem att köpa och sälja via e-handel, eller om att etablera sitt företag i ett annat EU-land.

De synpunkter som kommer in kommer att ligga till grund för diskussioner om hur rörligheten inom EU ytterligare kan förbättras.

Fram till den 15 november kan du lämna dina synpunkter i webbenkäten som du hittar intill den här sidan.

Uppdatering 2016-04-20 Denna webbenkät är inte längre tillgänglig.