EU-kommissionen och biluthyrningsföretag diskuterar konsumentklagomål

2014-04-03

Transportsektorn är ett av de största områdena för gränsöverskridande klagomål från europeiska konsumenter. Problem inom biluthyrningssektorn kommer högt upp på listan. 

Därför genomför EU-kommissionen, tillsammans med europeiska konsumentcentrum, där Konsument Europa ingår, och nationella tillsynsmyndigheter inom nätverket för konsumentskyddssamarbete i dag ett möte med branschorganisationen Leaseurope och biluthyrningsföretag.

Syftet med mötet är att identifiera huvudfrågor som påverkar konsumenter i Europa när de hyr en bil och diskutera hur man ska ta itu med dem, till exempel genom att förbättra förhandsinformationen, se över standardvillkor, eller förfaranden som kan vara vilseledande.