Bättre konsumentskydd för app-kunder

2014-03-03

EU-kommissionen och EU-länderna ska tillsammans med branschen försöka få fram ett bättre konsumentskydd för app-kunder.

Den europeiska app-ekonomin växer enormt. Den sysselsätter mer än en miljon människor och förväntas omsätta 63 miljarder euro de nästa fem åren. Enligt app-analysföretaget Distimo består 80 procent av en leverantörs intäkter, uppskattningsvis mer än 10 miljarder euro om året, av köp som görs av konsumenter i en app för att få tillgång till särskilt material eller särskilda funktioner, så kallade köp i appen.

För närvarande utgörs över 50 procent av marknaden för onlinespel i EU av spel som marknadsförs som ”gratis”, fastän de ibland förutsätter dyra köp i appen. Ofta är inte konsumenterna medvetna om att de gör av med pengar, eftersom deras kort debiteras rutinmässigt. Barn är särskilt utsatta för marknadsföring av spel som är gratis att ladda ned men inte gratis att spela. Efter klagomål från hela EU anordnade EU-kommissionen ett möte, den 27–28 februari, med företrädare för nationella myndigheter och stora teknikföretag för att diskutera problemen. Branschen ska hitta lösningar enligt en strikt tidsplan och se till att app-kunder får ett bra konsumentskydd.

Läs hela pressmeddelandet via länken intill här sidan.