Tänk först. Klicka sen.

2013-10-01

Den Europeiska Informationssäkerhetsmånaden är en kampanj inom EU som syftar till att öka medvetenheten hos allmänheten om informationssäkerhet i hemmet och på arbetsplatsen. 

Initiativtagare till kampanjen är Europeiska Kommissionen. Bakom den svenska delen av kampanjen står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med Post- och telestyrelsen (PTS).

Besök DinSäkerhet.se via länken intill den här sidan, för att ta del av kampanjen.

UPPDATERING! Länken är borttagen då kampanjen är avslutad (reds. anm. 21/12-15).