Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande sjukvård

2013-10-24

Ny regler träder i kraft från den 25 oktober 2013.

Europeiska kommissionen har nyligen publicerat en ny broschyr "Att söka vård i en annan EU-medlemsstat: dina rättigheter".

Kompletterande information finns i Frågor & Svar: Patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Du hittar länkar till broschyren och Frågor och Svar intill den här sidan.