Nya regler om betaltjänster för konsumenter och återförsäljare

2013-08-05

EU-kommissionen antog nyligen ett paket innehållande ett nytt betaltjänstdirektiv samt ett förslag till en förordning om förmedlingsavgifter för kortbetalningar.

Det nya betaltjänstdirektivet innehåller en rad nya viktiga element och förbättringar för EU:s betaltjänstmarknad.

  • Det blir lättare och säkrare att använda billiga betaltjänster genom att de nya s.k. betalningsinitieringstjänsterna tas med i direktivets tillämpningsområde. Det är tjänster mellan handlaren och köparens bank, som möjliggör billiga och effektiva elektroniska betalningar utan kreditkort. Sådana tjänsteleverantörer kommer nu att omfattas av samma höga reglerings- och övervakningsstandard som alla andra betalningsinstitut. Samtidigt kommer banker och andra leverantörer av betaltjänster vara tvungna att öka säkerheten vid online-transaktioner genom att införa sträng kundautentisering för betalningar.
  • Konsumenterna kommer att vara bättre skyddade mot bedrägerier, potentiellt missbruk och betalincidenter (t.ex. i fall av betvistade eller felaktigt utförda betalningar). Konsumenterna kan slippa stå för mer än mycket begränsade förluster (max. 50 euro, mot 150 i dag) vid obehöriga kortbetalningar.
  • Konsumenternas rättigheter utvidgas när de gör betalningar och penningöverföringar till länder utanför Europa eller betalar i en valuta som inte ingår i EU.
  • Uppkomsten av nya aktörer och utvecklingen av innovativa mobil- och internetbetalningar i EU främjas för att öka unionens globala konkurrenskraft.

Förordningen om förmedlingsavgifter kommer, tillsammans med det nya betaltjänstdirektivet, att införa maximinivåer för förmedlingsavgifter för transaktioner med konsumenters betal- och kreditkort, och förbjuda tilläggsavgifter för sådana korttyper. Tilläggsavgifter är sådana extraavgifter som vissa handlare lägger på för kortbetalningar, och de förekommer till exempel ofta när man köper flygbiljetter. Om förmedlingsavgifterna begränsas för konsumenternas kort kommer återförsäljarnas transaktionskostnader för kortköp att minska avsevärt, och tilläggsavgifter kommer inte längre att vara motiverade.

Under en övergångsperiod på 22 månader ska tak för förmedlingsavgifter för betal- och kreditkort gälla för gränsöverskridande transaktioner, d.v.s. när en konsument använder sitt kort i utlandet eller om en handlare använder en bank i ett annat land. Därefter kommer detta tak även att gälla för inhemska transaktioner. Taket är fastställt till 0,2 % av transaktionsvärdet för betalkort och 0,3 % för kreditkort.

Detta paket är en reaktion på stora förändringar i EU-befolkningens köp- och betalmönster. Nästan alla kontoinnehavare i EU har betalkort, och 40 % har dessutom kreditkort. 34 % av EU:s befolkning handlar redan på internet, och over 50 % har en smartphone som ger dem tillgång till mobile betalningar. Inom vissa branscher, som resebranschen, sker numera den största andelen av försäljningarna via Internet.