Förslag på nya åtgärder för att stärka flygpassagerares rättigheter

2013-03-20

Den 13 mars i år presenterade EU-kommissionen ett antal åtgärder som ska stärka flygpassagerares rättigheter vid exempelvis försenat eller inställt flyg, eller skadat eller förlorat bagage.

Samtidigt ska reklamationsförfarandet förbättras och förenklas så att det blir lättare för flygpassagerare att få det de faktiskt har rätt till.

Hela pressmeddelandet och listan på EU-kommissionens förslag på åtgärder hittar du via länkarna intill den här sidan.