Förbättrande av gränsöverskridande konsumentskydd

2013-10-28

Som EU-medborgare bör du ha samma konsumentskydd oavsett om du handlar i det land du bor, i ett annat EU-land eller via e-handel inom Europa.

EU-kommissionen har startat ett samråd med konsumenter, konsumentskyddsorganisationer och företag för att se hur man kan stärka konsumentskyddet över gränserna och vill ha in synpunkter.

Du kan skicka in dina synpunkter till och med den 31 januari 2014.

2016-09-07: Samrådet är inte längre tillgängligt /webbredaktionen