Förbättrade rättigheter för 120 miljoner semesterresenärer

2013-08-06

Europeiska kommissionen vidtar åtgärder för att förbättra konsumentskyddet för semesterfirare genom att modernisera EU:s regler om paketresor.

Förutom att reformen utvidgar det befintliga skyddet till att även omfatta kundanpassade paket medför den också nya fördelar för konsumenter och företag.

För köpare av traditionella och kundanpassade paket (flyg+hotell) innebär dagens förslag följande förbättringar:

 • strängare kontroll av överpriser (med ett tak på 10 % för prishöjningar) och ett krav på att prissänkningar ska komma kunderna till godo under motsvarande omständigheter
 • bättre möjligheter att annullera en bokad resa: Konsumenterna ges större flexibilitet genom att kunna häva reseavtalet före avresan mot en rimlig ersättning till researrangören. Kunderna kommer också utan extra kostnad att kunna annullera avtalet före avresan om en naturkatastrof inträffar på resmålet eller om inre oroligheter eller någon liknande allvarlig situation uppstår där, i sådana fall då av dessa störningar riskerar att påverka semestern.
 • bättre information om ansvarsfördelningen: konsumenterna ska på ett enkelt och lättfattligt språk informeras om att arrangören av resepaketet ansvarar för att alla tjänster som ingår i paketet tillhandahålls — till skillnad från situationen idag då olika nationella regler om vilken part som är ansvarig (arrangören, återförsäljaren eller båda) leder till en situation där arrangörer och återförsäljare hänvisar konsumenten till den andra parten och ingendera tar ansvar.
 • bättre tillgång till rättsmedel: utöver prissänkningar om en resetjänst inte har levererats som den borde kan konsumenterna också begära ersättning för eventuell immateriell skada, särskilt i händelse av förstörd semester
 • en enda kontaktpunkt om något går fel: Konsumenterna kommer att kunna vända sig direkt till den återförsäljare (resebyrå) där de köpte sin resa med eventuella klagomål eller krav på ersättning.

För köpare av andra kundanpassade resor (resa + exempelvis teaterbesök eller idrottsevenemang) innebär dagens förslag följande:

 • rätt att få pengarna tillbaka och vid behov rätt till hemresa, om säljaren, flygbolaget eller någon annan relevant tjänsteleverantör går i konkurs medan de är på semester
 • bättre information om vem som ansvarar att för att tillhandahålla varje tjänst

För företagen kommer dagens förslag att minska byråkratin och kostnaderna för att följa reglerna genom att:

 • skapa lika villkor mellan olika researrangörer
 • avskaffa föråldrade krav på omtryckning av broschyrer, vilket ger besparingar på uppskattningsvis 390 miljoner euro per år för researrangörer och resebyråer
 • utesluta affärsresor från direktivet, vilket förväntas leda till besparingar på upp till 76 miljoner euro per år,
 • införa regler på EU-nivå om information, ansvar och ömsesidigt erkännande av nationella ordningar för konsumentskydd vid konkurser och därmed underlätta gränsöverskridande handel.

Läs hela pressmeddelandet via länken intill den här sidan.