Europa går samman för att stärka konsumenternas rättigheter

2013-03-18

18–19 mars hålls "Consumer Summit 2013" i Bryssel. Där träffar EU-kommissionären för hälso- och konsumentfrågor, Tonio Borg, EU-ministrar, statssekreterare och andra intressenter inom konsumentområdet för att diskutera konsumenternas rättigheter.

Under årets "Consumer Summit" ligger fokus på hur medlemsstaterna kan förbättra sitt samarbete för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna för upprätthållande och tillsyn av konsumentlagstiftningen.