Ett steg framåt för EU:s konsumenter

2013-03-18

Den 12 mars 2013 röstade Europaparlamentet för att stödja den nya lagstiftningen om alternativ tvistlösning och onlinesystem för tvistlösning (ADR och ODR). 

Omröstningen bekräftar den politiska överenskommelsen i december 2012 om de två lagförslag som lagts fram av Europeiska kommissionen 2011.

Kommissionären för hälsa och konsumentfrågor, Tonio Borg välkomnade omröstningen i Europaparlamentet om alternativ tvistlösning och onlinesystem för tvistlösning.

Tonio Borg sade: "I dag bekräftade Europaparlamentet sitt samtycke till två viktiga förslag för att öka tillväxten på den inre marknaden och stärka den digitala ekonomin. ADR och ODR är en win-win för konsumenterna som kommer att kunna lösa sina tvister utanför utanför domstol på ett enkelt, snabbt och billigt sätt, och även för aktörer som kommer att kunna hålla goda relationer med kunder och undvika rättegångskostnader. Det måste understrykas att EU-institutionerna uppnådde en snabb överenskommelse som avsevärt kommer att förbättra vardagen för konsumenter i Europa ".

Reglerna om ADR kommer att se till att konsumenterna kan vända sig till alternativa tvistlösningsorgan för alla typer av avtalstvister som de har med handlare, oavsett vad de köpt och om de köpte det online eller offline, inom landet eller över gränserna.

Enligt ODR-förordningen kommer en EU-omfattande online-plattform inrättas för hantering av konsumenttvister som uppstår vid transaktioner på nätet. Plattformen kommer att förbinda alla nationella alternativa tvistlösningsorgan och drivas på alla officiella EU-språk.

Läs mer på Kommissionens webbplats, se länk intill den här sidan.