Arkiv 2013

Förbättrande av gränsöverskridande konsumentskydd

EU-INFORMATION. EU-kommissionen vill ha dina synpunkter.

Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande sjukvård

EU-INFORMATION. Nya EU-regler vid gränsöverskridande sjukvård.

Säkrare att ladda ner spel, e-böcker, videos och musik

EU-INFORMATION. 80% av 330 kontrollerade webbplatser följer lagstiftningen.

Tänk först. Klicka sen.

EU-INFORMATION. Europeiska Informationssäkerhetsmånaden har startat.

Dina idéer kan förändra Europa

EU-INFORMATION. Delta i online-debatten om den inre marknaden.