stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Internationella konsumentdagen

2012-03-15

Idag är det den Internationella konsumentdagen och temat är finansiella tjänster eftersom svårigheter att förstå finansiella tjänster, bristande konkurrens och underläge för konsumenterna orsakar problem i många länder.

Den globala konsumentrörelsens kampanj "Våra pengar, våra rättigheter" ska stärka konsumenterna. Många konsumenter har ofta svårt att förstå olika finansiella produkter, antingen på grund av bristande information eller på grund av att själva produkterna är alltför komplicerade, eller båda.

Denna dag uppmärksammas varje år av Consumers International (CI), den internationella konsumentrörelsen med 220 medlemsorganisationer. CI kräver en effektiv konkurrens i de finansiella tjänsterna och lyfter bland annat upp Sverige som ett exempel där ett litet antal stora banker dominerar den finansiella marknaden.

Den Internationella konsumentdagen markerar också 50-årsdagen på det historiska tal som president John F. Kennedy höll den 15 mars 1962 till den amerikanska kongressen om konsumenternas rättigheter, där han skisserade sin vision av konsumenternas rättigheter:

"Konsumenterna per definition inkluderar oss alla... De är den största ekonomiska gruppen, påverkar och påverkas av nästan alla offentliga och privata ekonomiska beslut. Men de är den enda viktiga gruppen ... vars åsikter ofta inte hörs. "

Detta var första gången någon politiker hade tidigare fastställa sådana principer. Dessa rättigheter, som är grunden för den globala konsumentrörelsens arbete, är åtta till antalet och har godkänts av FN:s generalförsamling:

  • Rätten att tillfredsställa grundläggande behov
  • Rätt till säkerhet
  • Rätten att bli informerad
  • Rätten att välja
  • Rätten att höras
  • Rätten till ersättning
  • Rätten till konsumentutbildning
  • Rätten till en hälsosam miljö

Uppdatering 2016-02-08: Kampanjen är avslutad, så länk med mer information är därför borttagen.