stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Hållbar konsumtion i fokus på den Europeiska konsumentdagen

2012-03-16

Idag den 15 mars är det den Europeiska konsumentdagen. I år ligger fokus på hållbar konsumtion.

I Europa finns det 500 miljoner konsumenter och konsumentköpen uppgår till 56 procent av BNP i EU, så de val vi konsumenter gör när de köper varor och tjänster kan ha stor inverkan på miljön, på gott och ont.

Hållbar konsumtion innebär att användning av varor och tjänster som svarar mot grundläggande behov och bättre livskvalitet sker utan att äventyra kommande generationers behov. Mot bakgrund av den nuvarande finansiella krisen, har detta blivit allt viktigare eftersom nya behov och nya sätt att handla har dykt upp. Konsumenterna måste därför bli bättre skyddad och bättre informerade, eftersom de är den drivande kraften till innovation och tillväxt genom att kräva värde, kvalitet och service.

Hållbar konsumtion och produktion kan därför maximera företagens potential att förändra miljöutmaningar till ekonomiska möjligheter och ge en bättre affär för konsumenterna.

Kommissionen har åberopat hållbar konsumtion som en av prioriteringarna i sin strategin Europa 2020.

Ett antal EU-direktiv uppmuntrar redan en hållbar konsumtion genom att främja ökad effektivitet i produkters miljöprestanda. Direktiv 2009/125/EG syftar till att förbättra detta under produktens livscykel - från val av råvara till återvinning, inklusive tillverkning, förpackning, transport, distribution, installation, underhåll och användning.

Den 14:e upplagan av Europeiska konsumentdagen kommer att hållas i Köpenhamn, idag torsdag 15 mars och kommer att fokusera på hållbar konsumtion.

Läs mer på European Economic and Social Commitee:s webbplats, se länk intill den här sidan.