stäng

Upplysningstjänsten stängd

Upplysningstjänsten är stängd torsdag-fredag (12-13 september). Sök gärna efter din fråga här på webbplatsen. Du kan också ta kontakt med din kommunala konsumentvägledning. Välkommen åter på måndag!

EU-kommissionen antar ny konsumentagenda

2012-05-23

Europeiska kommissionen har den 22 maj 2012 antagit en ny konsumentagenda som syftar till att maximera konsumenternas deltagande och förtroende för den inre marknaden. 

Den europeiska konsumentagendan har i huvudsak fyra mål:

  • vid köp av varor, tjänster och mat samt stärka regelverket och effektivisera marknadskontroller.
  • Öka kunskapen och ge konsumenter rätt verktyg och information så att de förstår allt från vad en kredit verkligen kostar till hur man lämnar in ett klagomål. Detta är viktigt både för konsumenter och näringsidkare, och konsumentorganisationer kommer att ha en nyckelroll.
  • Förbättra efterlevnad av regler och tillgång till tvistelösning. Detta är relevant med tanke på att den årliga monetära skada som drabbar konsumenter uppskattas till 0,4 % av EU:s bruttonationalprodukt (BNP). De Europeiska Konsumentcentren samt CPC kommer därför att ha en betydande roll.
  • Anpassa politiken till samhällsförändringar och göra den relevant i det dagliga livet för att anpassa konsumentlagstiftningen till den digitala tidsåldern, för att kunna hantera de problem som konsumenter möter när de handlar över nätet, för att tillgodose behoven hos sårbara konsumenter och för att göra hållbara val enkla.