Frågor kring coronaviruset (Visa meddelande)

Dina rättigheter, din framtid

2012-05-11

Från 9 maj till och med 9 september har du möjlighet att delta i det största EU-samrådet någonsin och vara med att bestämma hur framtiden ska se ut för dig som EU-medborgare.

Dela med dig av de eventuella hinder du har stött på när du utnyttjat dina rättigheter som EU-medborgare, till exempel när du har rest inom Europa, när du röstat eller ställt upp som kandidat i något val, eller handlat på nätet.

Synpunkterna från allmänheten kommer att ligga till grund för Kommissionens rapport om EU-medborgarskap som släpps om exakt ett år, 9 maj 2013.

Mer information hittar du på EU-kommissionens webbplats, se länk intill den här sidan.