Webbplats

Uppdaterad: 2015-12-07

Webbsida eller grupp av sammanlänkade webbsidor som innehåller information om en verksamhet eller ett ämne och som har samma utgivare, till exempel Konsument Europas webbplats som heter www.konsumenteuropa.se