Tjänst

Uppdaterad: 2014-09-25

En tjänst är ett arbete som någon åtar sig att utföra åt någon annan. Det kan vara arbeten som företag och andra näringsidkare åtar sig att göra mot betalning, till exempel hantverkstjänster, hushållstjänster eller finansiella tjänster.