Reklamationsrätt

Uppdaterad: 2014-09-25

Laglig rätt att inom en viss tid klaga på en köpt vara eller tjänst som är felaktig.