Oskäligt avtalsvillkor

Uppdaterad: 2017-01-23

Ett oskäligt avtalsvillkor är ett avtalsvillkor som bryter mot lagen, gynnar säljaren på köparens bekostnad eller är vilseledande och oklart formulerat.