Omleverans

Uppdaterad: 2014-09-25

Omleverans innebär att du får byta en felaktig vara mot en ny, likvärdig vara.