Näringsidkare

Uppdaterad: 2014-09-25

En näringsidkare är en person eller organisation som bedriver yrkesmässig verksamhet. Företag, stiftelser och kommuner är några exempel på vad som kan räknas som näringsidkare.